شرکت بازرگانی سوئیچ

شرکت بازرگانی سوئیچ، در سال 1385 فعالیت رسمی خود را در بازار قطعات یدکی آغاز نمود. در ابتدا بازار هدف، توزیع قطعات خودروهای داخلی بود. پس از ورود و افزایش خودروهای چینی، شرکت با تغییر رویکرد اقدام به واردات و توزیع قطعات با کیفیت خودروهای چینی (جک) نمود.
دامنه فعالیت های شرکت بازرگانی سوئیچ، کلیه اقلام خودروها ائم از بدنه، موتوری و قطعات جانبی است.

لوازم یدکی جک J7

قدرت :
۱۵۰ اسب بخار مشاهده بیشتر

لوازم یدکی جک J5

قدرت :
۱۴۰ اسب بخار مشاهده بیشتر

لوازم یدکی جک J4

قدرت :
۱۱۱ اسب بخار مشاهده بیشتر

لوازم یدکی جک J3

قدرت :
۹۳ اسب بخار مشاهده بیشتر

لوازم یدکی جک T8

قدرت :
۹۳ اسب بخار مشاهده بیشتر

لوازم یدکی جک S5

قدرت :
۹۳ اسب بخار مشاهده بیشتر

لوازم یدکی جک S4

قدرت :
۹۳ اسب بخار مشاهده بیشتر

لوازم یدکی جک S3

قدرت :
۹۳ اسب بخار مشاهده بیشتر

لوازم یدکی جک K7

قدرت : ۹۳ اسب بخار مشاهده بیشتر

لوازم یدکی جک X5

قدرت : ۹۳ اسب بخار مشاهده بیشتر

شرکت بازرگانی سوئیچ

شرکت بازرگانی سوئیچ، در سال 1385 فعالیت رسمی خود را در بازار قطعات یدکی آغاز نمود. در ابتدا بازار هدف، توزیع قطعات خودروهای داخلی بود. پس از ورود و افزایش خودروهای چینی، شرکت با تغییر رویکرد اقدام به واردات و توزیع قطعات با کیفیت خودروهای چینی (جک) نمود.
در حال حاضر فروش شرکت به صورت حضوری و یا تحویل به مشتری در محل، انجام می گیرد. در آینده ای نزدیک با توسعه زیرساخت های فروش، عرضه قطعات و لوازم یدکی خودروهای چینی به صورت اینترنتی انجام خواهد شد.
دامنه فعالیت های شرکت بازرگانی سوئیچ، کلیه اقلام خودروها ائم از بدنه، موتوری و قطعات جانبی است.

شرکت بازرگانی سوئیچ

در حال حاضر فروش شرکت به صورت حضوری و یا تحویل به مشتری در محل، انجام می گیرد. در آینده ای نزدیک با توسعه زیرساخت های فروش، عرضه قطعات و لوازم یدکی خودروهای چینی به صورت اینترنتی انجام خواهد شد.