درباره ما

معرفی انجمن جنسی ایران

معرفی انجمن جنسی ایران

معتادان جنسی گمنام انجمن زنان و مردانی است كه برای ترک اعتیاد جنسی تجربه، توانايی و اميد خود را با يكديگر تقسيم می‌كنند كه بدين وسيله به آن‌ها اين اجازه را می‌دهد تا مشكلات مشترك‌شان را حل كنند و به يكديگر براي بهبود يافتن كمك كنند. تنها لازمه عضويت تمايل به توقف شهوت و هوشیاری جنسی است.

سوالات متداول

آیا لیپوساکشن غبغب ماندگاری دائمی دارد؟

با افزایش وزن غبغب برنمی گردد. بلکه با افزایش وزن خیلی زیاد۱۰-۲۰ کیلو شاید یک مقداری برگشت داشته باشد. چربی در ناحیه ای که ساکشن می شود به راحتی برنمی گردد.

آیا لیپوساکشن غبغب ماندگاری دائمی دارد؟

با افزایش وزن غبغب برنمی گردد. بلکه با افزایش وزن خیلی زیاد۱۰-۲۰ کیلو شاید یک مقداری برگشت داشته باشد. چربی در ناحیه ای که ساکشن می شود به راحتی برنمی گردد.

آیا لیپوساکشن غبغب ماندگاری دائمی دارد؟

با افزایش وزن غبغب برنمی گردد. بلکه با افزایش وزن خیلی زیاد۱۰-۲۰ کیلو شاید یک مقداری برگشت داشته باشد. چربی در ناحیه ای که ساکشن می شود به راحتی برنمی گردد.

آیا لیپوساکشن غبغب ماندگاری دائمی دارد؟

با افزایش وزن غبغب برنمی گردد. بلکه با افزایش وزن خیلی زیاد۱۰-۲۰ کیلو شاید یک مقداری برگشت داشته باشد. چربی در ناحیه ای که ساکشن می شود به راحتی برنمی گردد.

سوالات